Google moet persoonlijke zoekresultaten op verzoek verwijderen, bepaalt het Europese Hof

Een aardige tegenvaller voor Google vandaag: Het Europese Hof van Justitie besliste vanmiddag dat internetgebruikers voortaan een claim mogen indienen bij de Amerikaanse zoekdienst, wanneer zij gegevens van zichzelf van het internet willen laten verwijderen.

Volgens de uitspraak heeft iedereen ‘het recht om vergeten te worden’. Maar omdat Google het complete web indexeert en vaak de meest relevante of bezochte pagina’s bovenaan weergeeft in de zoekresultaten, kunnen er via de dienst veel genante of schadelijke foto’s, teksten of video’s van een persoon worden gevonden. Vanaf nu moet Google de link naar die content dus op verzoek van de gebruiker gaan verwijderen.

Wel geldt dat er een duidelijke, privacy gevoelige reden moet zijn waarom een gebruiker de informatie verwijderd wil zien. Je kunt dus niet elke willekeurige dronken foto zomaar laten verwijderen, en zult duidelijk moeten kunnen motiveren waarom je iets van het internet wil laten verdwijnen.

De afgelopen jaren hebben diverse personen bezwaar aangetekend tegen het feit dat Google het ‘complete internet indexeert’, en daarmee schadelijke persoonsgegevens weergeeft als je zoekt naar iemand zijn naam.Een van die ‘getroffen individuen’ is Max Mosley, een voormalige F1 teambaas waarvan de afgelopen jaren diverse genante sexfoto’s op het internet verschenen. Hij spande een rechtzaak aan, en kan Google dus nu verzoeken de foto’s niet langer weer te geven in de zoekresultaten naar zijn naam.

In een reactie laat Google weten dat zij niet kunnen controleren naar welke pagina’s wordt verwezen als je zoekt naar een persoonsnaam. Google is met andere woorden niet verantwoordelijk voor alle informatie die op het internet wordt gezet. Toch is het bedrijf nu wel aansprakelijk voor het verwijderen van een link naar die content, en dat riekt volgens de advocaten van Google dan ook naar censuur.

Alhoewel de uitspraak van het Europese Hof dus enerzijds een zegen is voor onze privacy, is het tegelijkertijd ook een gevaarlijke ontwikkeling nu zoekmachines door allerlei (machtige) personen ‘gecensureerd’ kunnen worden. Daarnaast is op dit moment nog verre van duidelijk wat de exacte criteria voor het verwijderen van een zoekresultaat zijn. Mogelijk stelt het mensen, maar ook bedrijven en merken in staat om in de toekomst een totaal vertekend beeld van zichzelf op het internet te creëren, en is het de vraag wat zwaarder weegt: privacy vs. transparantie.