Google heeft toegang gekregen tot medische informatie 1,6 miljoen Britten

Google heeft toegang gekregen tot de patiëntgegevens van 1,6 miljoen Britten. Hiermee wil het bedrijf een systeem ontwikkelen dat mensen die kans hebben op nierfalen eerder kan waarschuwen, meldt de BBC. De data van de Britse National Health Service bevat de volledig naam van de patiënten en hun medische historie. Iets waar natuurlijk vraagtekens bij te zetten zijn, als het gaat om privacy.

De data is zo versleuteld dat medewerkers van Google geen toegang krijgen tot individuele gegevens. Enkel de systemen van Google’s kunstmatige intelligentie-afdeling DeepMind kunnen er mee aan de slag. Desondanks zeggen critici dat de set privacygevoelige data bevat die in principe helemaal niet nodig is voor het onderzoek.

Google zegt echter dat het die data wel nodig heeft om patiënten te identificeren die het risico lopen op acuut nierfalen. Het wil de data gebruiken om een app te ontwikkelen, genaamd Streams, die dokteren automatisch gaat waarschuwing in zo’n geval. Nuttig, want 20 procent van de spoedopnames in Britse ziekenhuizen houdt verband met acuut nierfalen.

Dominic King, onderzoeker bij DeepMind legt uit:

De nierspecialisten die bij dit onderzoek zijn betrokken dat het alarmeringssysteem een verschil kan maken voor hun patiënten. Om die alarmeringen te genereren is het noodzakelijk voor ons om naar een reeks tests te kunnen kijken die zijn afgenomen op verschillende tijdsintervallen.

Google heeft niet uitgesloten dat de data ook nog voor andere doeleinden wordt gebruikt, maar het bedrijf zegt wel dat de gegevens echt alleen worden gebruikt om de gezondheidszorg te verbeteren en dat het nooit zal worden gelinkt met Google-accounts of andere producten.