Helft werknemers niet tevreden met ondersteuning werkgever bij fysieke en mentale gezondheid’

Gezondheid werknemer

Je fysieke en mentale gezondheid zijn belangrijk en ook werkgevers kunnen daarbij ondersteunen. Maar dat doen ze nog niet voldoende, vinden veel Nederlandse werknemers. Volgens onderzoek van Circula onder ruim duizend werkende Nederlanders is slechts 49% van de werknemers in Nederland tevreden met de manier waarop de werkgever ondersteuning biedt bij de fysieke en mentale gezondheid. 51% is dus niet tevreden.

Ondersteuning bij je fysieke en mentale gezondheid is belangrijk, vinden veel werknemers. 84% zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij de mentale gezondheid en 79% wil ondersteuning bij de fysieke gezondheid. “Het welzijn van werknemers is een belangrijk aspect in een gezonde werkomgeving, maar Nederlandse werkgevers blijven achter in het bieden van adequate ondersteuning,” aldus Pim Kiffen, Country Manager van Circula. Volgens Kiffen is dat vooral omdat ze niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen.

Dat geldt zeker voor het mentale welzijn. Vooral jongere generaties stoeien daarmee, ziet 87% van de werkgevers, maar de werkgevers vinden het lastig om daar de juiste acties op te ondernemen. “Openheid over dit probleem is daarom heel belangrijk en vooral ook de tools om werkgevers hierbij te ondersteunen, waarbij wordt gedacht aan het individu. We zien dat vooral flexibele mogelijkheden voor mentale ondersteuning, welzijnsplatform of sporten veel impact hebben op de verschillende medewerkers.”

Goede werk-privébalans

Dus hoe geef je als werkgever dan de goede ondersteuning? Wat 90% van de respondenten betreft helpt het in ieder geval om bij te dragen aan een goede werk-privébalans. Denk aan beter begrip tonen voor de thuissituatie, flexibiliteit bieden waar nodig en duidelijke verantwoordelijkheden geven.

Ook werkgevers zien het belang van een goede werk-privébalans, aldus 80% van de werkgevers, maar slechts de helft vertaalt dat naar concrete acties die daadwerkelijk ondersteunen.

Foto: Shutterstock