In Australië maakt de brandweer gebruik van een robot om brand te bestrijden

In New South Wales worden brandweermannen en vrouwen bijgestaan door een robotwagen. De robot maakt gebruik van een grote turbine waarmee hij veel gerichter en efficiënter water kan afschieten. Minister David Elliott presenteerde de robot afgelopen donderdag.

De robot beschikt over rupsbanden en kan zodoende zich over allerlei oppervlakte voortbewegen, zelfs over auto’s in een tunnel, mocht dat nodig zijn. De brandweer kan de robot net zoals een normale brandblusser op een brandweerauto gebruiken. Maar wat de zogenaamde TAF 20 echt speciaal maakt is het feit dat hij op afstand bestuurbaar is. Op deze manier kan hij ingezet worden in situaties waar het normaal te gevaarlijk is om een bluspoging te doen voor brandweerpersoneel.

robotvuur-3

De TAF 20 kan tot afstand van 90 meter een waterstraal schieten en kan schuim en mist tot een afstand van 60 meter schieten. Beide soorten blussen zijn handig bij ander soort branden. Ook beschikt de TAF 20 over een krachtige ventilator, zodat het de rook uit een kamer kan blazen. Volgens de minister Elliot een ware toevoeging aan het arsenaal van het brandweerpersoneel:

Dit zorgt ervoor dat Fire and Rescue NSW brandweerpersoneel voor blijft lopen als het aankomt op het omgaan met gevaarlijke vuren en andere noodgevallen waar brandweerpersoneel niet veilig bij de vlammen kan komen, als er bijvoorbeeld kans is op explosies.

De TAF 20 kost ongeveer 220.000 (Amerikaanse) dollar.

Robot-vuur-2