In welk land ter wereld kun je het beste wonen en werken?

In sommige landen is de werkweek langer of juist korter, heb je meer vakantiedagen of wordt je beter betaald. We weten bovendien dat Franse bazen hun werknemers na zes uur niet meer mogen e-mailen. De vraag is echter waar je met al deze factoren in acht genomen dan het beste kunt werken?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat jij belangrijk vindt in een baan. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld zwangerschapsverlof essentieel of het aantal vakantiedagen of het gemiddelde salaris. Elk persoon is hierin verschillend dus het is lastig om te zeggen wat de beste werkomgeving is.

Fastcompany heeft daarom een onderzoek uitgevoerd en daarbij gekeken naar verschillende belangrijke statistieken van landen over de wereld. De meeste statistieken zijn afkomstig van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) waar je factoren zoals inkomen en werkloosheid kan vergelijken met de balans tussen werk en leven en veiligheid.

Waar heb je de beste baankansen?
Volgens het OECD werken de meeste mensen vanaf hun 15e totdat ze 64 zijn en heeft 66 procent in deze leeftijdscategorie een betaalde baan. Werkloosheid is het laagst in IJsland (21 procent), Zwitserland (21 procent) en Noorwegen (25 procent) en het hoogst in Turkije (52 procent), Griekenland (44 procent) en Hongarije (44 procent).

Screen Shot 2014-04-29 at 12.04.25

Onder jonge Zwitsers van 15 tot 24 jaar oud is de werkeloosheid zelfs maar acht procent – de helft van het OECD gemiddelde van zestien procent. Het aantal Zwitsers dat werkeloos is voor meer dan een jaar is bovendien slechts de helft van ’s werelds gemiddelde van drie procent.

Wie verdient het meeste?
Screen Shot 2014-04-29 at 12.04.35

Het gemiddelde netto jaarinkomen is volgens het OECD 23.047 dollar. Amerika staat bovenaan deze lijst met 38.001 dollar als gemiddeld netto jaarinkomen met op de tweede plaats Zwitserland en vervolgens Luxemburg.

De inkomensverdeling is in Amerika echter zeer ongelijk; de top twintig procent verdien acht keer zoveel als de armste twintig procent. Noorse en Oost-Europese landen hebben daarentegen veel minder inkomensongelijkheid. De top twintig procent in Slovenië verdient bijvoorbeeld maar vier keer zoveel als de armste twintig procent.

De afgelopen vijftien jaar is de financiële rijkdom bovendien sterk gestegen in landen zoals Israël, Duitsland en Zweden. Duitsland staat nu zelfs in de top tien OECD-landen op het gebied van netto jaarinkomen met 28.799 dollar.

Wie is het meest gelukkig, gezond en uitgebalanceerd?
Screen Shot 2014-04-29 at 12.04.49

De Scandinavische landen Denenmarken, Zweden en Norwegen zijn niet alleen een van de koudste landen ter wereld maar blijken ook de gelukkigste landen te zijn – evenals Zwitserland en Nederland. Deze landen scoren hoog op het gebied van levensvreugde, balans tussen werk en leven en gezondheid.

In Zweden is de gemiddelde levensverwachting 82 jaar – twee jaar meer dan het OECD gemiddelde-, luchtvervuiling is een stuk lager dan het gemiddelde en 95 procent van de bevolking zegt tevreden te zijn met de kwaliteit van het water – vergeleken met een gemiddelde van 84 procent.

Zweden hebben over het algemeen genomen meer positieve ervaringen in een dag – gevoel van rust, trost en tevredenheid – dan negatieve ervaringen zoals pijn, zorgen, verdriet en verveling. In totaal genomen zijn Zweden vijf procent meer tevreden dan het gemiddelde OECD-land.

Gemiddeld werken mensen 1.776 uur per jaar en besteden ze 15 uur per dag aan persoonlijke zorg en vrije tijd. Amerikanen daarentegen besteden minder tijd aan zichzelf en werken meer dan het gemiddelde. De Verenigde Staten is bovendien het enige OECD land zonder betaald ouderschapsverlof – ouderschapsverlof is in Amerika onbetaald en een slechts twaalf weken – terwijl mensen in Estland van de overheid bijna twee jaar betaald ouderschapsverlof krijgen.

Wat is de beste plek om een gezin te starten?
Screen Shot 2014-04-29 at 12.05.26

Hierbij spelen meerdere factoren een rol zoals de beste huizenmarkt, lage criminaliteitscijfers, sociaal vangnet en onderwijs. De Verenigde Staten scoort gemiddeld op deze categorieën; hoewel de Amerikaanse huizenmarkt juist weer erg hoog scoort.

Landen zoals IJsland, Canada, Finland en Australië scoren echter beter. In Canada zegt negentig procent van de bevolking bijvoorbeeld tevreden te zijn met hun huidige woonsituatie, meer dan het OECD gemiddelde van 87 procent. Bovendien heeft Canada de laagste criminaliteitscijfers. Het is dan ook niet vreemd dat 81 procent van de Candadezen ’s avonds alleen over straat durft te lopen, veertien procent meer dan het gemiddelde.

IJsland aan de andere kant heeft het beste sociale vangnet – mensen die in IJsland wonen hebben veel vrienden waarop ze kunnen vertrouwen als dat nodig is – daarom zegt 98 procent van de bevolking dat ze iemand hebben om op terug te vallen als er wat gebeurt.

Als onderwijs tot slot je belangrijkste prioriteit is dan moet je in Finland zijn waar de gemiddelde 15-jarige beter presteert dan in andere landen volgens het Programme for International Assessment. In Finland krijgen inwoners gemiddeld dan ook negentien jaar onderwijs, meer dan het OECD gemiddelde van zeventien jaar. Bovendien heeft 83 procent van de Finnen de middelbare school afgerond, negen procent meer dan het gemiddelde.

In welk land zou jij het liefste willen wonen?