Kabinet gaat de sleepwet aanpassen na ‘nee’-stem bij referendum

sleepwet

Het kabinet gaat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aanpassen. Aanleiding is dat de ‘nee’-stemmers wonnen bij het referendum over de wet, die ook wel de sleepwet of aftapwet wordt genoemd. Dat hebben regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten, meldt NOS.

De wet wordt nog wel doorgevoerd, maar krijgt nieuwe waarborgen. Zo moeten gegevens minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. Dit werd ook het ‘sleepnet’ van de wet genoemd. Eerder deed het kabinet al toezeggingen, maar nu worden de strengere normen ook in de wet vastgelegd.

Ook mogen nog niet beoordeelde bestanden met afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten gedeeld worden als ze aan een belangrijke voorwaarde voldoen. Die buitenlandse geheime dienst moet namelijk werken volgens de Nederlandse democratische normen.

Ook wordt de bewaartermijn van de verzamelde gegevens aangepast van 3 jaar naar 1 jaar. Daardoor wordt ieder jaar gekeken of de gevonden informatie nog bewaard moet worden.

Journalisten

Het kabinet geeft bovendien meer aandacht aan de positie van journalisten in de wet. Zitten er gesprekken tussen journalisten en hun bronnen in de zogenoemde bijvangst, dan wordt die informatie vernietigd. Dat stellen bronnen tegenover de NOS.

De wet werd gisteren besproken in het reguliere coalitieoverleg. Vandaag wordt het onderwerp in de ministerraad besproken. Daar wordt het uiteindelijke besluit genomen.