Kenneth Cukier over de drie pilaren van Big Data

“In;In de komende jaren gaat (big) data ons dagelijks leven drastisch veranderen“. Daar zijn we het met Numrush uiteraard mee eens, maar benieuwd naar de achterliggende uitleg van auteur en journalist Kenneth Cukier waren we natuurlijk wel. We spraken hem direct na afloop van zijn keynote op The Next Web.

Cukier schreef recent het boek “Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live,  Work And Think“. Op het podium van The Next Web peilde journalist van The Economist nog maar eens de stemming: wie in de zaal denkt dat big data ons leven echt gaat veranderen?

Het overwegende positieve resultaat was geen verrassing. Volgens Cukier moet de negatieve respons op de term nog op gang komen verwacht hij binnen enkele maanden de eerste negatieve “backlash” op het woord. Aan de hand van drie pilaren wist Cukier echter haarfijn toe te lichten waarom data in de komende jaren voor een volgende revolutie gaat zorgen.

Direct na afloop van zijn keynote wisten wij hem voor de camera te krijgen en vroegen we hem naar die drie pilaren en zijn bredere visie.