Kiesraad: ‘Referendum over ‘aftapwet’ kan in maart 2018 plaatsvinden’

Privacy Paradox

Als het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel aftapwet of sleepwet genoemd) doorgaat, vindt de stemming in maart 2018 plaats. De Kiesraad wil het referendum graag samen laten vallen met de gemeenteraadsverkiezingen, schrijft NRC.

De initiatiefnemers van het referendum moeten voor 16 oktober 300.000 geldige handtekeningen verzameld hebben. Momenteel hebben 220.000 mensen formeel hun steun voor het referendum uitgesproken.

De initiatiefnemers en steunende partijen voeren actie tegen de Wiv onder de noemer ‘Sleepwet’. Dit is een verwijzing naar sleepnet, een methode waarbij de AIVD dankzij de wet grootschalig data over burgers kan verzamelen, ook als zij niet verdacht worden van misdrijven.

Raadgevend

Zowel de Eerste als Tweede Kamer hebben al ingestemd met het invoeren van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet treedt in januari 2018 in werking. Het referendum vindt dus twee maanden later plaats.

Het referendum kan de nieuwe wet niet plots ongedaan maken, maar is slechts raadgevend. De politiek kan dus besluiten om de stem van het volk naast zich neer te leggen. De politieke partijen DENK, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en SP steunen het referendum formeel. Ook de jongerenorganisaties van DENK, de SP en D66 zijn als steunende partij aan het initiatief gekoppeld.