Loonkloof tussen mannen en vrouwen dicht zich maar langzaam

Loonkloof

Het gaat nog altijd niet lekker met de loonkloof tussen mannen en vrouwen, zo blijkt uit recente cijfers en onderzoeken. Zo is het bruto uurloon van vrouwen in Europa nog altijd 12,7% lager dan voor mannen. En die kloof dicht zich steeds langzamer. Maar de verschillen tussen het platteland en de steden kan groot zijn.

De meest recente cijfers over de huidige loonkloof komen van Eurostat – het Europese statistiekbureau – die ze afgelopen woensdag van een update voorzag. Daaruit blijkt dat vrouwen in Nederland aan het einde van 2021 gemiddeld 13,5% minder verdienden dan mannen. Dat is dus iets meer dan het Europese gemiddelde. Praten we over harde bedragen, dan kunnen we zeggen dat mannen in Europa in 2021 gemiddeld 18.774 euro netto verdienden, zo’n 800 euro meer dan vrouwen.

Maar opvallend is dat in veel Europese landen er een groot verschil zit tussen het platteland en de steden, aldus Eurostat. Op het platteland en in buitengebieden is de netto loonkloof – die lager is dan de bruto loonkloof – namelijk 4%, tegenover 4,8% in de steden. Zeker in Litouwen en Malta is sprake van een enorm verschil, namelijk van respectievelijk 8,5 procentpunt en 7,3 procentpunt. Maar in Malta is de trend wel omgedraaid: vrouwen op het platteland verdienen daar juist meer dan mannen.

Hoe zit het dan in Nederland? Daar is deze trend veel minder zichtbaar. Sterker nog: de loonkloof op het platteland en in steden is vrijwel gelijk.

Pas bij pensioen gelijk betaald

Nu dicht die kloof zich wel, ook in Nederland. In 2014 was het verschil in Nederland in bruto uurloon namelijk nog 17%, in 2017 werd dat al 15,1% en nu zitten we dus opnieuw lager. En op Europees niveau zien we ook een dalende trend: in 2014 was het verschil nog 15,7%, in 2017 was dat 14,6% en nu is dat dus 12,7%.

Maar hierbij valt je misschien ook op dat het verschil steeds minder snel kleiner wordt. En dat is slecht nieuws, becijferde Bloomberg op basis van deze nieuwe cijfers. Als we op deze manier door blijven gaan, is de loonkloof in heel Europa pas in 2086 helemaal gedicht. Met andere woorden: een vrouw die dit jaar geboren wordt, verdient pas met haar pensioen evenveel als een man.

Overigens worden er wel stappen genomen. Binnen de EU wordt deze maand gestemd over nieuwe regels over lonen. Daarbij hoort ook een regel over transparantie. Wordt die aangenomen, dan moeten werkgevers informatie gaan publiceren over loonverschillen.

Beeld: Shutterstock.com