NASA werkt aan geautomatiseerde luchtverkeersdienst voor drones

NASA, het Amerikaanse ruimtevaart agentschap, werkt aan een speciale luchtverkeersdienst voor drones. Volgens het agentschap zijn regels en protocollen nodig om het toenemende verkeer onder controle te houden.

Volgens de New York Times zou NASA al enige tijd werken aan een nieuwe verkeersdienst in een afgelegen gebied van Californië. In tegenstelling tot de bestaande luchtverkeersdiensten zou de nieuwe dienst zich volledig richten op ‘laagvliegend verkeer’.

Daarnaast zou de begeleiding van vliegactiviteit op kleine hoogte volledig geautomatiseerd zijn.

De activiteiten van NASA lijken in de huidige tijdsgeest schromelijk overdreven. Immers, het commercieel inzetten van drones is vooralsnog verboden in de Verenigde Staten en dat zorgt voor weinig luchtverkeer om te begeleiden.

Toch kan daar in de nabije toekomst verandering in komen. Grote spelers als Facebook, Google en Amazon houden zich nadrukkelijk bezig met nieuwe ontwikkelingen rond drones en hebben genoeg overtuigingskracht in de Amerikaanse politiek om een wetswijziging door te drukken.

Wanneer dat moment zich aandient, is de NASA klaar om met hun voorbereiding het voortouw te nemen in het reguleren van dat verkeer.