Nederlandse verzekeraars mogen voortaan zonder toestemming je medisch dossier inzien

Het beroepsgeheim van je huisarts is in Nederland iets minder heilig geworden. De Tweede Kamer heeft namelijk een voorstel van Minister Schippers aangenomen, waarmee zorgverzekeraars en toegang krijgen tot het medisch dossier van bijvoorbeeld je huisarts. Goed nieuws voor verzekeringsbedrijven, maar onze privacy staat daarmee wel op het spel.

Het aangenomen voorstel werd gespot door Motherboard. Voor de duidelijkheid: verzekeraars kunnen niet ieder medisch dossier vrij inzien. Dit mag enkel gebeuren als het bedrijf je verdenkt van fraude bij bepaalde zorgkosten. Hoe hard deze fraudeverdenkingen gemaakt moeten worden is nog wat onduidelijk. Daarnaast mag het gehele dossier worden ingezien, zelfs als er enkel fraudezorgen zijn over één behandeling.

Fraude bij zorgverzekeringen zou de zorg in 2015 in totaal 11 miljoen euro hebben gekost. Volgens Privacy Barometer is die 11 miljoen echter slechts 0,015 procent van het volledige zorgbudget in dat jaar. Daarnaast zou slechts 1,4 miljoen euro van deze fraude zijn gepleegd door patiënten. De overige 9,6 miljoen euro werd gefraudeerd door zorgverleners of tussenpersonen.

Het lijkt er daarom op dat de nieuwe wet slechts een klein percentage van een probleem aanpast, waarbij de privacyrechten van patiënten principieel worden geschonden.