Onderzoek: kinderen willen over oplossingen voor klimaatprobleem leren

Global Children's Designathon, klimaatproblemen

Klimaatverandering is tegenwoordig regelmatig in het nieuws, maar veel kinderen vinden zelf dat ze er nog weinig over leren. Ruim 4 op de 10 kinderen (42%) vinden dat ze te weinig over de klimaatproblemen leren op school, zo blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Stichting Designathon Works onder ruim 480 kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 

Maar liefst 48% van de kinderen maakt zich volgens het onderzoek zorgen over het klimaat. Eén op de zes zegt er zelfs in bed wel eens over te liggen denken, aldus het onderzoek dat Stichting Designathon Works liet uitvoeren in het kader van de jaarlijkse Global Children’s Designathon. Daarmee kunnen kinderen op een creatieve manier nadenken over oplossingen voor klimaatproblemen.

Kinderen maken zich vooral zorgen over het uitsterven van bepaalde planten en dieren (43%). Verder maken kinderen zich zorgen over overstromingen (18%) en het smelten van de ijskappen op de Noordpool (15%).

Oplossingen voor klimaatproblemen

Niet gek dus, dat veel kinderen hier ook graag meer aandacht aan willen besteden op school. Driekwart van de kinderen denkt bovendien dat als je op jonge leeftijd over het klimaat leert, de kans groot is dat je later een bewuste volwassene wordt. Zeker 6 op de 10 kinderen wil dan ook leren hoe ze bij kunnen dragen aan het oplossen van de problemen en 31% denkt nu al met goede oplossingen te kunnen komen. 

Toch is het oplossen van de klimaatproblemen niet alleen hun verantwoordelijkheid, aldus de respondenten. 1 op de 5 kinderen vindt namelijk dat de generatie die de problemen heeft veroorzaakt, ze ook moet oplossen. Met andere woorden: het is aan de volwassenen van nu om de problemen aan te pakken. Maar dat doen we nog lang niet voldoende, aldus de jongste generatie. 43% van de kinderen vindt dat volwassenen nu nog te weinig ondernemen om de klimaatproblemen te verhelpen.

Foto: Stichting Designathon Works