11% van ons energieverbruik kwam in 2020 uit hernieuwbare bronnen

energieverbruik

Als we het milieu een handje willen helpen bij zijn herstel, dan is het gebruik van hernieuwbare energie van groot belang. Het is dus maar goed dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland aan het stijgen is. In 2020 was 11,1% van het totale energieverbruik namelijk hernieuwbare energie, tegenover 8,8% in 2019. Dat meldt het CBS

In 2020 verbruikten we in Nederland maar liefst 219 petajoule hernieuwbare energie, 19% meer dan in 2019. Die enorme stijging heeft volgens het CBS deels te maken met het feit dat het totale finale energieverbruik in 2020 lager was dan in 2019. Onder het finale energieverbruik valt het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Dit finale energieverbruik kwam in 2020 uit op bijna 2.000 petajoule, wat ongeveer 100 petajoule lager is dan een jaar eerder.

Die daling kunnen we voor een deel terugleiden naar de coronacrisis. Het CBS meldt namelijk dat vooral het energieverbruik voor het vervoer daalde, omdat er minder verkeer was in 2020. Dat komt door de coronacrisis: vanwege de lockdown werkten we zoveel mogelijk thuis en sloten veel winkels en restaurants, waardoor we er ook niet meer heen hoefden te reizen.

Meer zonne- en windenergie

Tegelijkertijd zijn we ook veel meer hernieuwbare bronnen gaan gebruiken dan dat we eerder deden. In 2020 nam het verbruik van windenergie met maar liefst 29% toe, wat vooral te maken heeft met de komst van het windmolenpark bij Borssele en het toevoegen van meer windmolens op land.

Daarnaast groeide ook het verbruik van zonne-energie, namelijk met 47%. Net als bij de windenergie kunnen we ook deze stijging toeschrijven aan het openen van speciale parken voor deze vorm van energie. Daardoor steeg de opgestelde capaciteit van zonnepanelen met een recordhoeveelheid van 7.200 MW in 2019 naar iets meer dan 10.000 MW in 2020.

De grootste bron van hernieuwbare energie is echter nog altijd biomassa. Deze vorm van hernieuwbare energie heeft nu een aandeel van 54%. En ja, ook het energieverbruik uit deze bron nam in 2020 toe, namelijk met 10%. Die stijging heeft vooral te maken met de hogere inzet van biomassa in kolencentrales, evenals meer verbruik van biogas en vaste en vloeibare biomassa in ketels bij bedrijven.

Nog niet genoeg

Hoewel het allemaal heel goed nieuws is dat het gebruik van hernieuwbare energie stijgt, is het helaas nog niet genoeg. In de Europese Unie is namelijk vastgelegd dat hernieuwbare energie in 2020 14% van het Nederlandse energieverbruik moest uitmaken. Dat is dus niet gelukt: we komen ruim 2% tekort.

Nu moet hier wel bij gezegd worden dat hernieuwbare energie ook ingekocht kan worden bij andere landen. Als we uitgaan van de voorlopige cijfers van het CBS, dan moet Nederland een overdracht van ongeveer 16 miljard kWh uit het buitenland halen om zijn afgesproken doel te behalen. In juni 2020 is ook een overeenkomst afgesloten met Denemarken waarmee we dat mogelijk halen: volgens die overeenkomst wordt 8 tot 16 miljard kWh overgedragen.

Beeld: Shutterstock.com