Autoriteit Persoonsgegevens: AVG-keurmerken zijn niet goedgekeurd

GDPR, AVG

Sinds de GDPR – of in het Nederlands: de AVG – van kracht is geworden, zijn er diverse bedrijven die een keurmerk aan organisaties uitgeven. Met zo’n keurmerk zouden organisaties aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de nieuwe Europese privacywet. Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn die keurmerken niet goedgekeurd.

Bedrijven die een dergelijk keurmerk uitgeven, zouden zeggen nauw samen te werken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de AP klopt dat echter niet. Bovendien is er nog geen officieel keurmerk voor de privacywet dat de AP heeft goedgekeurd in Nederland.

Certificaten

De toezichthouder werkt wel mee aan de accreditatie voor instellingen die een AVG-certificaat kunnen toekennen. Die certificaten kunnen uiteindelijk aangevraagd worden bij een instelling die door de Raad van Accreditatie is goedgekeurd. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dat kan.

Foto: Shutterstock/Ivan Marc