De Britten zijn in gesprek met NASA over drone-trackingsysteem

Waar de Britse overheid eerder nog waarschuwde voor drones die smokkelwaar in gevangenissen probeerden te smokkelen maakt het vandaag bekend in gesprek te zijn met NASA over een drone-trackingsysteem. Dat bevestigde staatssecretaris van verkeer gisteren.

Het ministerie van verkeer is niet heel duidelijk in wat het systeem precies gaat doen. Wel laat Ahmad Tariq weten dat ze in “vroege besprekingen zijn met NASA” en er uiteindelijk experimenten nodig zijn om de “robuustheid van de technologie te testen”.

Uit de documenten van het parlement blijkt dat er verschillende pijnpunten het ministerie van verkeer heeft doen besluiten om een drone-trackingsysteem als optie te gaan bekijken. Zo zetten verschillende afgevaardigden vragentekens bij het feit dat iedereen een drone kan besturen. Daarnaast wordt er aangegeven dat de politie slecht in staat is om de dronepiloten te identificeren bij drone-gerelateerde ongelukken.