Bits of Freedom maakt privacyschendende genomineerden Big Brother Awards bekend

Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft de drie genomineerden voor de publieksprijs van de Big Brother Awards bekendgemaakt. Het voltallige kabinet, de GGZ en Sybrand Buma maken kans om de twijfelachtige prijs mee naar huis te nemen.

Het kabinet is genomineerd vanwege de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet wordt door tegenstanders ook wel ‘aftapwet’ of ‘sleepwet’ genoemd. Inzenders van de genomineerden vinden dat het kabinet de prijs verdient omdat het de wet ondanks kritiek wil invoeren. Volgend jaar vindt een referendum plaats over de nieuwe wet, die vermoedelijk op 1 mei 2018 ingaat.

Precies dit referendum is de aanleiding voor de nominatie van CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma. Die zei vorige maand in een interview met de Volkskrant de uitslag van het referendum hoe dan ook te negeren.

Tot slot is ook de GGZ genomineerd. De organisatie dankt dat aan het doorsturen van privacygevoelige informatie van psychiatrische patiënten, zonder hun toestemming. De gegevens kwamen terecht in een databank van Stichting Benchmark GGZ.  Nadat de GGZ opriep om data tijdelijk niet aan te leveren, zei de organisatie vorige maand het delen van gegevens weer te hervatten.

Vorig jaar won minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II) de publieksprijs. Zij was genomineerd vanwege haar voorstel voor de nieuwe Wet marktordening gezondheidszorg. Daarmee wilde zij de mogelijkheden vergroten om zorgfraude op te sporen. Schippers ontving de ‘prijs’ voor het verder afbrokkelen van het medisch beroepsgeheim.

Expertprijs en positieve prijs

Naast de publieksprijs reikt Bits of Freedom volgende maand eveneens een ‘Expertprijs’ uit. Deze prijs is voor een persoon, bedrijf, organisatie of overheid die volgens experts de privacy van burgers schendt. Tot slot reikt de organisatie ook de Felipe Rodriguez Award uit. Deze positieve prijs is voor iemand die zich volgens Bits of Freedom buitengewoon inzet vóór de privacy van burgers.

Vorig jaar ging de Expertprijs naar de gemeente Rotterdam. De Felipe Rodriguez Award werd toegekend aan Lilia Kai van Open Whisper Systems.