Loonkloof blijft een probleem, maar wordt wel minder groot

Loonkloof

De loonkloof – oftewel het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen – is weer ietsje afgenomen, maar blijft zeker nog bestaan. In 2020 nam het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke werknemers nam in 2020 met 1 procentpunt af ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het CBS bekijkt per twee jaar hoe de loonkloof in Nederland zich ontwikkeld. Natuurlijk zitten er sowieso flinke verschillen tussen uurlonen: een manager verdient meer dan een vakkenvuller, ongeacht of het om mannelijke of vrouwelijke werknemers gaat. En ook de bedrijfstak waarin je werkt en je opleidingsniveau heeft invloed op het uurloon. Het CBS corrigeert op dergelijke verschillen, waardoor uurlonen vergeleken worden van mannen en vrouwen met vergelijkbare baan- en achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, ervaring en onderwijsniveau.

Uit de meest recente cijfers – die dus over 2020 gaan – blijkt dat de loonkloof zeker nog bestaat. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen 6% minder dan mannen, een procentpunt minder dan in 2018. Bij de overheid is de loonkloof iets kleiner, namelijk 3%, tegenover 4% in 2018.

Ook loonkloof in leidinggevende posities

De loonkloof bestaat ook nog altijd bij de leidinggevende posities, concludeert CBS. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen in leidinggevende functies zo’n 6 euro minder, wat neerkomt op een verschil van bijna 20%. En dat verschil neemt maar heel langzaam af, ziet het CBS. In 2008 bedroeg het verschil namelijk nog 7 euro.

Bij de overheid is wel beter nieuws. Daar zijn de lonen nu gelijk. Vrouwen hebben daar ook iets vaker een leidinggevende positie dan in het bedrijfsleven. Bij de overheid zijn 2 op de 5 leidinggevende functies bekleed door een vrouw, tegenover 1 op de 3 in het bedrijfsleven.

Meer mannen in goedbetaalde banen

Het CBS geeft bij deze cijfers geen toelichting over waarom de loonkloof zo langzaam afneemt. Eerder dit jaar gaf het echter wel een verklaring voor de hogere lonen van mannen. Er zitten namelijk veel meer manen in hoger betaalde banen. Een hoog betaalde baan is waar je 32 euro of meer per uur verdient, en tweederde van de 1,3 miljoen werknemersbanen waar dat zo is wordt bezet door mannen. Dat betekent dat een op de vijf van de mannelijke werknemers een hoog betaalde baan heeft, tegenover een op de tien vrouwen.

Beeld: Shutterstock.com