Loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

Loonkloof

Mannen en vrouwen krijgen helaas nog altijd niet hetzelfde salaris voor hetzelfde werk. Maar deze zogeheten loonkloof wordt wel kleiner, meldt CBS. Ieder jaar krimpt het verschil tussen de uurlonen een beetje.

Het CBS houdt al jaren bij hoe groot het verschil in de uurlonen en jaarlonen van mannen en vrouwen is. En dat verschil wordt dus steeds wat kleiner. In 2006 was het bruto-uurloon van vrouwen nog zo’n 21% lager dan dat van mannen, in 2021 was dat nog maar 13%.

In de jaarlonen zit een veel groter verschil. Het gemiddelde jaarloon (inclusief bijzondere beloningen) van vrouwen was vorig jaar 36% lager dan dat van mannen, wat volgens het CBS vooral te maken heeft met dat vrouwen minder werken dan mannen. Mannen werken gemiddeld 33 uur per week, vrouwen 25 uur. Bovendien is ook dit verschil kleiner geworden: in 2006 was het gemiddelde jaarloon van vrouwen nog 45% lager dan dat van mannen.

Lonen van vrouwen

Bron: CBS

Oorzaak: opleidingen

Dat de loonkloof steeds kleiner wordt, is volgens het CBS onder meer het gevolg van de hogere opleidingen van vrouwen. In de leeftijdsgroepen tot 50 jaar zijn er nu zelfs meer hoogopgeleide vrouwelijke werknemers dan hoogopgeleide mannelijke werknemers, terwijl bij 50-plussers het tegenovergestelde geldt.

Die verschuiving zorgt ervoor dat het verschil in de gemiddelde uurlonen in tien jaar tijd enorm is afgenomen, namelijk van 18% naar 13%. En ja, ook tijdens corona nam het verschil af.

Hoger loon? Dan meer mannen

Dus waarom verdienen mannen dan nog steeds meer? Het antwoord is simpel: omdat er een oververtegenwoordiging is van mannen in de hoger betaalde banen, aldus het CBS.

In 85% van de banen verdien je minder dan 33 euro per uur. En bij die banen zijn de gemiddelde uurlonen nagenoeg gelijk aan elkaar. Maar tweederde van de 1,3 miljoen werknemersbanen waarin meer dan 32 euro per uur verdiend wordt, wordt bezet door mannen. Dat betekent dat 20% van de mannelijke werknemers een hoogbetaalde baan heeft, tegenover 10% van de vrouwelijke.

Overigens zijn het vooral de voltijdbanen waarmee je veel geld verdient. En 25% van de mannen met een voltijdbaan is hoogbetaald, tegenover 19% van de vrouwen. In deeltijd banen is slechts 12% van de mannen hoogbetaald, tegenover 7% van de vrouwen.

Foto: Shutterstock.com