Millennials en Gen Z zeggen baan vaker op als het niet bijdraagt aan levensgeluk

Gen Z, werk

Een goede baan hebben is belangrijk, maar gelukkig zijn in je leven ook. Gen Z en Millennials zien dat ook en zouden vaak zelfs een andere baan zoeken als de huidige niet bijdraagt aan hun levensgeluk. Dat blijkt uit de Randstad Workmonitor waar 35.000 werknemers in 34 landen voor werden ondervraagd.

Zeker de jongste generatie werknemers – die tussen de 18 en 24 jaar – vindt dat levensgeluk belangrijk is. 56 procent stelt namelijk dat ze hun baan zouden opzeggen als deze hun levensgeluk tegenwerkt. Slechts 38 procent van de groep tussen de 55 en 67 jaar oud deelt die mening.

Volgens het onderzoek heeft dat enorme verschil ermee te maken dat jongere generaties meer bezig zijn met hun geluk en mentale gezondheid. Eén op de vier Gen Z-respondenten zegt bijvoorbeeld dat ze liever geen baan hebben dan dat ze ongelukkig zijn in een baan die ze niet leuk vinden. Onder Millennials – geboren tussen begin jaren ’80 en eind jaren ’90 – ligt dat aantal al een fractie lager en bij de oudste nog werkende groep is dat slechts een kwart.

“De houding van werknemers is duidelijk veranderd en het is duidelijk dat Millennials en Gen Z in de voorhoede staan van een beweging die meer geluk en voldoening uit het werk haalt”, aldus het rapport.

Meer principes

Ook hebben we steeds meer principes als het om onze baan gaat. Zo zegt 49 procent van de jongst werkende groep geen baan te accepteren bij een organisatie die niet actief bezig is met het verbeteren van zijn diversiteit en rechtvaardigheid. Onder de oudst werkende groep is dat slechts 33 procent.

42 procent van de groep tussen de 18 en 24 jaar oud zegt bovendien het niet erg te vinden om wat minder te verdienen als een baan iets bijdraagt aan de maatschappij of de wereld. Onder de oudste groep is dat een kwart.

Overigens vinden de jongere generaties ook flexibiliteit erg belangrijk. Zo wil driekwart van de Millennials en Gen Z zelf kunnen bepalen waar ze werken. Ook wil 80 procent van de Millennials graag flexibele werkuren, al is dat een wens die onder alle leeftijdsgroepen bestaat. Overigens worden deze eisen nog lang niet overal ingewilligd: 60 procent heeft nu flexibele werkuren en 47 procent mag zelf kiezen waar ze nu werken.

Nederlandse waarden

Uit het onderzoek blijkt ook dat we in Nederland bepaalde dingen belangrijker vinden dan in andere landen. Zo vindt 63 procent van de Nederlandse respondenten het persoonlijk leven belangrijker dan het werkleven, tegenover 59 procent wereldwijd. Toch wil slechts 46 procent een betere balans vinden tussen werk en het persoonlijk leven, tegenover de helft van de respondenten wereldwijd.

Verder zegt bijna de helft van de Nederlanders dat ze geen baan zouden accepteren als er geen flexibiliteit is in de werkuren. En ook qua salaris gaat het best goed: 42 procent heeft loonsverhoging gekregen, tegenover 36 procent wereldwijd.