Onafhankelijk onderzoek moet effectiviteit van tablets in de klas aantonen

Een nieuw onderzoek moet aan gaan tonen of het sterk inzetten van tablets in de klas daadwerkelijk leidt tot betere resultaten bij de leerlingen. Daarnaast moet duidelijk worden wat de tablet voor effect hebben op de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen.

Volgens Onderwijs Voor Een Nieuwe Tijd (O4NT), het initiatief van Maurice de Hond en de aanjagers van de Steve Jobs-scholen, worden de lessen op scholen waar tablets worden ingezet interactiever en zorgen de apparaten dat talenten van kinderen sneller naar boven worden gehaald.

Tegenstanders van de Steve Jobs-scholen stellen weer dat de tablets juist zorgen voor een minder effectieve manier van lesgeven en zouden leerlingen op de betrokken scholen meer problemen met concentreren hebben.

Het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door de Onderwijs Innovatie Groep, is weliswaar op initiatief van O4NT, maar wordt betaald het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

De eerste resultaten worden medio volgend jaar verwacht.