Onderzoek: Facebook emoties zijn besmettelijk

Volgens onderzoek van de University of Californië in San Diego zijn emoties op Facebook besmettelijk. Positieve berichten wekken positieve berichten op en negatieve berichten wekken negatieve berichten op. Positieve berichten zijn echter een stuk besmettelijker; of invloedrijker.

Our study suggests that people are not just choosing other people like themselves to associate with but actually causing their friends’ emotional expressions to change,” zegt hoofdauteur James Fowler, professor politicologie, “we have enough power in this data set to show that emotional expressions spread online and also that positive expressions spread more than negative.

Er bestaat veel wetenschappelijke literatuur over hoe emoties zich kunnen verspreiden onder mensen die in direct contact met elkaar staan – of dat nu vrienden of onbekenden zijn. Er is echter weinig bekend over emotionele overdraagbaarheid op online sociale netwerken.

Voor het onderzoek zijn meer dan een miljard geanonimiseerde status updates geanalyseerd van meer dan honderd miljoen gebruikers in Amerika. De data is afkomstig uit de honderd meest dichtbevolkte steden en verzameld in de periode van januari 2009 tot maart 2012. Voor het analyseren van de data werd gebruik gemaakt van het programma Linguistic Inquiry Word Count om de emotionele lading van ieder bericht te kunnen bepalen.

Om een verband te kunnen vinden werd gebruik gemaakt van een experiment, namelijk regen. Als het regent dan verschijnen er gemiddeld 1,16 procent meer negatieve berichten op Facebook en worden positieve berichten 1,19 procent minder positief.

De vraag was vervolgens of de negatieve berichten van iemand die last heeft van de regen ook van invloed zijn op vrienden in gebieden waar het niet regent. Dit blijkt inderdaad zo te zijn: elke negatief bericht levert een verhoging van 1,29 negatieve berichten van vrienden op terwijl een positief bericht een verhoging van 1,75 positieve berichten veroorzaakt.

It is possible that emotional contagion online is even stronger than we were able to measure. For our analysis, to get away from measuring the effect of the rain itself, we had to exclude the effects of posts on friends who live in the same cities. But we have a pretty good sense from other studies that people who live near each other have stronger relationships and influence each other even more. If we could measure those relationships, we would probably find even more contagion.

Volgens de onderzoekers zal deze studie grote implicaties gaan hebben. Emoties blijken namelijk een kettingreactie te veroorzaken die groepen van vrolijke en groepen van minder vrolijke mensen tot resultaat heeft. Globaal gezien zijn er volgens de onderzoekers wellicht nog grotere pieken te ontdekken: “that could generate increased volatility in everything from political systems to financial markets. Ze stellen bovendien dat deze resultaten van belang kunnen zijn voor het publieke welzijn:

If an emotional change in one person spreads and causes a change in many, then we may be dramatically underestimating the effectiveness of efforts to improve mental and physical health. We should be doing everything we can to measure the effects of social networks and to learn how to magnify them so that we can create an epidemic of wellbeing.