Opvolger van het Safe Harbor-verdrag stelt limiet aan gebruik van data door VS

In het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS, genaamd ‘EU-US Privacy Shield’, dat de opvolger is van het Safe Harbor-verdrag, is onder andere vastgesteld dat de Verenigde Staten een limiet krijgen aan de hoeveelheid data die ze mogen gebruiken. Het gaat daarbij specifiek om Europese data die de Verenigde Staten door middel van massasurveillance heeft verkregen.

Volgens Reuters zijn er in het verdrag, dat nog niet openbaar is gemaakt,  zes doelen gespecificeerd waarvoor de verkregen data door de Verenigde Staten mag worden gebruikt. Twee van die doelen zijn volgens Reuters antiterrorisme en computerveiligheid. Hiermee moet worden voorkomen dat bedrijven willekeurig gebruik kunnen maken van de verzamelde data.

Daarnaast heeft de Amerikaanse overheid het ministerie van Binnenlandse Zaken de taak gegeven om klachten en vragen van Europese databeschermers te behandelen. Hiervoor is mede een speciale ‘Ombudsman’ aangewezen. Door middel van het verdrag kunnen Europeanen dan voor het eerst klagen over Amerikaanse bedrijven die data van ze verzamelen.

Het EU-US Privacy Shield-verdrag is de opvolger van het Safe Harbor-verdrag dat sinds 2000 gold. Deze werd echter door het Europees hof vernietigd omdat de Verenigde Staten niet genoeg zou doen om de privacy van Europese burgers te beschermen.