Cybersecurity, Big Tech & Privacy? Dit zeggen de verschillende partijprogramma’s

Op 17 maart kunnen we weer stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Het afgelopen jaar heeft technologie een grote rol gespeeld in iedereens leven. Van online school en werk tot lekken van gegevens van de GGD. Met zoveel digitalisatie is het begrijpelijk dat partijen wat over technologie te zeggen hebben in hun verkiezingsprogramma.

Belangrijke thema’s over de rol van technologie zijn de rol van ‘Big Tech’ (zoals Facebook en Google), nationale veiligheid en databescherming. In dit artikel worden de belangrijkste punten met betrekking tot deze onderwerpen per partij uitgelicht.

VVD

Veiligheid
De VVD zet zich in om de belangrijkste digitale systemen te beveiligen. Nu zo veel systemen op internet draaien betekent dat ook dat er bij een hack veel plat kan komen te liggen, zoals het gehele bankensysteem. Daarom willen zij het aantal cyberprofessionals bij Defensie uitbreiden. Daarnaast willen ze de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven versterken om vitale infrastructuur zoals het betalingsverkeer te beschermen tegen cyberaanvallen.

De VVD wil nieuwe vormen van fraude voorkomen en aanpakken en wil daarom een uitzondering op de privacywetgeving zodat het mogelijk wordt om zwarte lijsten van fraudeurs op te stellen en gegevens binnen overheidsorganisaties en tussen overheden en private partijen te delen.

Big Tech
Tegen de macht van Big Tech-(bedrijven) die hun marktmacht misbruiken wil de VVD de mogelijkheid om deze bedrijven op te breken. Ook willen ze dat Big Tech-bedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data.

CDA

Veiligheid
Ook het CDA wil zich beter voorbereiden op een massieve verstoring van het digitale domein door een storing of cyberaanval. Zij willen een meerjarig cybersecurityprogramma onder leiding van een aparte Nationale Cybersecurity Coördinator.

Privacy
Het CDA wil in Europees verband vastleggen dat je zelf eigenaar bent en blijft van je eigen persoonsgegevens en digitale data.

Big Tech
Volgens het CDA hebben grote techreuzen zoals Google, Amazon en Facebook te veel macht en beschikken ze over een monopolie. Daarom willen zij een Europese aanpak voor een gelijk speelveld voor nieuwe aanbieders, een goede bescherming van data en belasting voor deze bedrijven. Ook willen ze dat het mogelijk wordt om deze bedrijven op te splitsen.

D66

Veiligheid
De D66 wil een vaste commissie digitale zaken en een minister die verantwoordelijk is voor digitalisering van de overheid, de samenleving en de economie.  Ook willen zij een jaarlijks cyberafhankelijkheidsbeeld, dat inzicht geeft van welke digitale processen Nederland afhankelijk is. Ook willen ze een vaste commissie Digitale Zaken.

In de tijd van The Internet of Things, waarin alles online is, worden er ook steeds meer dingen gehackt. D66 wil daarom Europese regels voor de veiligheid van deze digitale apparaten om te voorkomen dat deze gehackt en misbruikt kunnen worden om mensen te chanteren. Bijvoorbeeld dat camera’s op consumentenapparatuur fysiek afgedekt moeten kunnen worden.

Big Tech
Techbedrijven moeten belasting betalen. Techbedrijven die selecteren en prioriteren wat mensen zien moeten daarover verantwoording afleggen. Er komen mogelijkheden om techbedrijven vooraf te reguleren en eventueel op te splitsen. Ten slotte pleit D66 voor een onafhankelijke Europese toezichthouder voor grote digitale bedrijven.

Data
D66 wil dat data open, inzichtelijk en gedeeld is, tenzij wet- en regelgeving, privacy, veiligheidsrisico’s of beschikkingsrechten op de data dit beperken.

Partij voor de Arbeid

Innovatie
De PvdA wil dat de overheid actief gaat investeren. ‘De problemen van vandaag kunnen we vaak oplossen met de technologie van morgen’, vertellen zij in hun verkiezingsprogramma. Om echt vooruitgang met technologie te bereiken willen zij dat niet overlaten aan de markt en daarom wil de PvdA dat de overheid zelf investeert in baanbrekend, fundamenteel onderzoek.

Data
De PvdA wil dat dataverzameling die puur is bedoeld voor advertenties verbieden en willen de verkoop van persoonsdata aanpakken en het recht op vergetelheid actief uitdragen. Op die manier willen ze de privacy herstellen.

Ook willen ze dat het makkelijker wordt om over te stappen naar een concurrerend platform door het mogelijk te maken je data en netwerk mee te nemen zodat je niet afhankelijk bent van één website. De PvdA wil ook dat de overheid transparanter is over data die de overheid over burgers heeft zodat het duidelijk wordt waarvoor en hoe deze data wordt gebruikt.

Big Tech
PvdA wil Big Tech openbreken. Ze willen de overname van WhatsApp door Facebook terugdraaien en toekomstige overnames kritischer bekijken.

Partij voor de Dieren

Nepnieuws
De PvdD wil internetgiganten meer verantwoordelijkheid geven om nepnieuws tegen te gaan, zodat dat zij te veel macht krijgen over de inhoud die op de platformen wordt gedeeld. Zij willen dat internetbedrijven zoals Facebook en Google meer transparantie bieden over wat zij gebruikers laten zien en waarom, en willen microtargeting (gericht adverteren) stoppen.

De PvdD wil ook dat grote internetbedrijven worden gedwongen om meer transparantie te geven over hun opslag en gebruik van data, en de werking van algoritmes.

Privacy
Sinds meer studenten nu thuis hun studie volgen, hebben onderwijsinstellingen meekijksoftware ingezet. Dit kunnen studenten installeren waardoor er met hen kan worden meegekeken bij het maken van een tentamen. De PvdD wil dat studenten dit mogen weigeren en wil onderwijsinstellingen worden geholpen om op veilige wijze tentamens te organiseren. De willen ook meekijksoftware voor bedrijven verbieden.

Veiligheid
Net als D66 wil de PvdD dat apparaten met wifi en bluetooth veiliger worden door eisen te stellen aan de apparatuur.

Ten slotte wil de PvdD de sleepwet intrekken, en een nieuwe privacy-vriendelijke Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Ook de voorgestelde ‘Super SyRi’ wet (WGS) waarbij de overheid gegevens verzamelt, koppelt en analyseert wil de PvdD niet uitvoeren.

SGP

Privacy
De SGP is een voorstander van het evalueren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) en vindt dat de bescherming tegen aanslagen en terroristische acties voorop staat, ook als dat ten koste gaan van de privacy van mogelijke terroristen. Zij vinden dat het nodig is om incidenteel inbreuk te maken op privacy in de strijd tegen aanslagen en terroristen.

Wel willen zij dat het maken van filmpjes over optreden door politie en hulpverleners om ze openbaar te maken moet worden tegengegaan, deze mensen hebben recht op hun privacy.

Bij1

Gelijkheid
Algoritmes die gebruikt worden door veiligheidsdiensten moeten niet leiden tot etnisch profileren. Er komt een actief overheidsbeleid tegen discriminatie en etnisch profileren in de digitalisering van overheidsdiensten. Dit kan alleen als mensen van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland een rol spelen in het ontwerpen van algoritmes en het evalueren van digitaliseringsprocessen.

Ook komt er een onafhankelijke toezichthouder die toeziet op de strijd tegen discriminatie, etnisch profileren en het schenden van mensenrechten in dataverzameling over burgers door de overheid.

Volt

Ondernemerschap
Volt wil innovatieve ondernemerschap aanmoedigen. Volgens hen is het een probleem dat grotere multinationals succesvolle startups opkopen en de dienst uitmaken op de markt. Daarom willen zij investeren in innovatief ondernemerschap en werken aan nieuwe Europese wet- en regelgeving inzake gemonopoliseerde markten, zoals Big Tech, om te zorgen voor eerlijke concurrentie.

Daarnaast willen ze een speciale innovatie-hubs, waarin lichtere wetten gelden om bedrijven in een bepaalde sector de ruimte te geven tot innovaties te komen.

Volt wil ook dat iedere Nederlander één digitale Europese identiteit krijgt.

Meer weten over de standpunten van de partijen over technologie? Doe de technologiekieswijzer.

Foto via: Dafinchi/Shutterstock