Media, kunst & cultuur: Dit zeggen de verschillende partijprogramma’s

Op 17 maart mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de verkiezingsprogramma’s wordt er veel aandacht besteed aan de cultuursector, dat door het coronavirus een zwaar jaar heeft gehad.

In dit artikel worden de belangrijkste punten van de partijen over media & cultuur uitgelicht. De belangrijkst thema’s zijn kunst, de publieke omroep en het medialandschap.

VVD

Kunst & Cultuur
De VVD wil betere en meer evenwichtige regionale spreiding als criterium bij het toewijzen van cultuursubsidies. Bij investeringen in cultuur moeten provincies en gemeenten het bedrag van de rijksoverheid bijvullen. Ook moeten makers van populaire cultuur zoals musicals meer gebruik kunnen maken van rijkssubsidies.

Media
De VVD wil een aanpassing van de mededingingsregels zodat media-ondernemers beter kunnen concurreren met Big Tech-bedrijven.

Omroepen
De VVD wil dat de NPO stopt met de streamingdienst NPO Plus en in plaats daarvan samenwerkt met commerciële bedrijven via NLZiet. Gratis programma’s terugkijken via NPO Start blijft mogelijk.  De partij wil ook transparantie van de kosten van afzonderlijke programma’s van de NPO.

CDA

Kunst & Cultuur
De partij wil een herstelplan voor de hele culturele sector die zowel professionals als amateurverenigingen moeten helpen. Ook wil het CDA een nieuw nationaal historisch museum over de geschiedenis van Nederland.

Media
Buitenlandse mediabedrijven op de Nederlandse markt moeten verplicht investeren in Nederlandse producties. Het CDA wil meer ruimte voor regionale programmering op de landelijke zenders wil extra ondersteuning aan lokale en regionale media die een belangrijke rol hebben in de nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies.

D66

Kunst & Cultuur
D66 wil investeren in de kunst- en cultuursector en wil rijkssubsidies verruimen, en ook het systeem van subsidies makkelijker maken. Ook lokale overheden krijgen voldoende geld voor hun cultuurbeleid.

De D66 zet zich ook in voor muziekonderwijs. De partij wil muziekscholen terug in de samenleving en ze net zo normaal maken als sportscholen en bibliotheken. Moderne (pop en urban) muziek wordt een eigen discipline in de culturele basisinfrastructuur. Zo wil D66 dat er een betere balans komt tussen klassieke en moderne muziekgenres.

Media
Alle aanbieders die verdienen aan audiovisuele content (zoals bioscopen, videodiensten en omroepen) moeten verplicht investeren in Nederlandse films en series.

D66 wil structureel blijven investeren in lokale en regionale omroepen maar stimuleert ook deze omroepen om naar elkaar toe te groeien en indien mogelijk te integreren. De partij steunt de Europese regelgeving die afdwingt dat techgiganten journalistieke organisaties eerlijk betalen voor het gebruik van hun inhoud.

Omroepen
D66 wil reclamevrije omroepen en ter compensatie krijgt de publieke omroep extra staatsinkomen. Ook wil de partij kijken naar andere mogelijke inkomstenbronnen voor de omroep. D66 wil dat publieke omroepen samenwerken met commerciële omroepen aan NLZiet.

GroenLinks

Kunst & Cultuur
De partij wil meer budget voor kunst en cultuur en wil dat de verdeling hiervan inclusiever is. GroenLinks wil cultuurparticipatie, amateurkunst en muziekverenigingen extra ondersteunen. De partij wil voor iedere jongeren tot 18 jaar een eigen cultuurbudget.

Media
Ook GroenLinks wil meer investeringen voor Nederlandse producties en makers. Volgens de partij zijn grote buitenlandse technologiebedrijven belangrijke verspreiders geworden van film en muziek zonder daar zelf in te investeren. Door middel van een exploitatieheffing over de inkomsten van onder meer streamingsabonnementen wil de partij een eerlijke bijdrage leveren aan makers.

GroenLinks wil fondsen voor onafhankelijke journalistiek versterken en middelen vrijmaken voor streekomroepen.

Omroepen
De publieke omroepen worden reclamevrij en alle producties van deze omroepen zijn op het internet gratis toegankelijk.

SP

Kunst & Cultuur
De SP wil een investeringsfonds ter ondersteuning van de kunst- en cultuursector, kunstenaars en muzikanten van Nederlandse bodem. De partij wil voor professionals in de muziek een nationaal investeringsfonds.

Ook willen ze eerlijke betaling en sociale zekerheid voor alle makers in de creatieve sectoren, bijvoorbeeld door het verbeteren van de sociale zekerheid, een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Media
De SP wil toezicht op algoritmes die sociale mediabedrijven gebruiken. Daarnaast willen ze behoud en versterking van onafhankelijke lokale media.

Partij voor de Arbeid

Kunst & Cultuur
De PvdA wil een ambitieus reddingsplan voor de cultuursector. Ze willen ook steun voor (niet-gesubsidieerde) instellingen en voor de makers van kunst en cultuur. De partij wil kunst naar wijken en dorpen met projecten zoals De Wijk De Wereld en wil investeren in kunst op straat.

Alle jongeren tot en met 25 jaar krijgen een cultuurkaart met een budget en kortingen voor kunst en cultuur.

Media

Net als GroenLinks en D66 wil de PvdA een fatsoenlijke beloning voor makers en heffingen voor streamingdiensten. De partij wil buitenproportionele verdienmodellen van bedrijven zoals Facebook en YouTube inperken door ervoor te zorgen dat makers van creatief materiaal fatsoenlijk worden betaald. Met een streamingsheffing voor bedrijven zoals YouTube en Netflix willen ze ervoor zorgen dat zij bijdragen aan een eerlijk en divers media-aanbod.

De partij wil nepnieuws bestrijden door verplichte transparantie over de herkomst van politieke advertenties en microtargeting, en wil onderzoeken hoe mensen die digitaal manipulatieve informatie verspreiden strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Omroepen
De PvdA wil investeren in omroepen en regionale media.

Partij voor de Dieren

Kunst en Cultuur
De PvdD wil het budget voor kunst, cultuur en erfgoed verhogen. Ook willen ze naast popmuziek ook andere stijlen van muziek ondersteunen. Ze willen een evenredige verdeling tussen alle muziekstijlen en willen aandacht voor de inkomenspositie van muzikanten.

Media
De PvdD wil dat de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wordt aangescherpt zodat informatie toegankelijker wordt en het aantal uitzonderingsgronden om informatie te weigeren wordt ingeperkt.  Regionale media moeten een realistisch budget krijgen voor nieuws, onderzoek en regionale identiteit.

SGP

Omroepen
De SGP vindt dat amusement geen functie is van de publieke omroep en wil NPO3 afschaffen. De publieke omroep moet reclamevrij. Ook willen ze dat de publieke omroep geen belastinggeld uitgeeft aan uitzendingen waar commerciële zenders interesse in hebben, zoals voetbalwedstrijden.

Media
Mensen met een abonnement op de krant moeten de kosten daarvan fiscaal af kunnen trekken. De overheid moet kranten steunen door hen in te zetten voor het bekendmaken van maatregelen en beleid.

Forum voor Democratie

Omroepen
FvD wil ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep en wil naar twee publieke omroepen. Daarnaast willen ze dat partijlidmaatschappen van bestuursleden, presentatoren en netmanagers van NPO openbaar worden.

Bij1

Kunst & Cultuur
Bij1 wil meer fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media, waarbij ook een grotere diversiteit aan instellingen aanspraak kunnen maken op deze fondsen. De partij wil de bezuinigingen van Rutte-I ongedaan maken en wil structureel meer investeren in kunst, cultuur en media. De partij wil ook de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars terugbrengen (een wet waarbij kunstenaars aanvulling op hun inkomen konden krijgen).

De partij wil een representatief en inclusief wervingsbeleid voor besluitnemende functies binnen media- en cultuurfondsen, zodat besluitmakers binnen deze fondsen een betere afspiegeling van de samenleving worden.

Omroepen
Bij1 wil een toezichthouder op diversiteit binnen de omroepen die zowel kijken naar representatie binnen de organisatie als in de media-uitingen. Programma’s van de publieke omroep moeten online gratis toegankelijk zijn.

Media
Bij1 vindt dat de overheid zich harder moet inzetten voor het vergroten van de veiligheid, ondersteuning en noodhulp aan journalisten.

Ja21

Kunst & Cultuur
Ja21 wil juist dat kunst- en cultuursubsidies alleen nog maar kijken naar kwaliteit en willen subsidies die kijken naar diversiteit afschaffen. Subsidiegelden moeten naar culturele instellingen die zich richten op Nederlandse culturele uitingen en tradities.

Volt

Kunst & Cultuur
Volt wil dat de bezuinigingen op cultuur ongedaan worden gemaakt. De overheid moet beschermen wat waardevol is, ook als het niet direct economisch rendabel is. De partij wil meer geld naar muziekscholen en meer diversiteit door andere criteria bij subsidietoekenning.

Op zoek naar meer informatie over de verschillende partijprogramma’s? Check ook ons eerdere artikel met diverse stemwijzers.

Foto via Roibu/Shutterstock