Pestkoppenstoppen: Een website die slachtoffers van cyberpesten kan helpen

Het is geen geheim dat cyberpesten een groot probleem is: jongeren die daar mee te maken hebben blijven vaak zitten met angst, depressie of zelfs zelfmoordneigingen. Niels Jacobs van de Open Universiteit heeft daarom een speciaal programma ontwikkeld dat slachtoffers van cyberpesten moet helpen het pesten te stoppen: Pestkoppenstoppen.nl.

In het kader van zijn promotieonderzoek ontwikkelde en testte Jacobs het programma samen met een groep vmbo-scholieren. Die keuze is geen toeval: uit onderzoek blijkt dat veel brugklassers in lagere opleidingen zoals het vmbo te maken hebben met cyberpesten. Daarom is er grote vraag naar effectieve interventies, zowel vanuit de overheid als de scholen.

Pestkoppenstoppen.nl is gebaseerd op theorieën en methodieken uit de wetenschap en is ontwikkeld in samenwerking met verschillende instanties en personen, waaronder het Pestweb, de ontwikkelaar van de cursus ‘Plezier op School’ en verschillende brugklasleerlingen van het vmbo.

Door deelnemers vooraf een vragenlijst in te laten vullen werd de module gepersonaliseerd, zodat men adviezen op maat kon geven. Daarnaast was de vragenlijst ook bedoeld om het resultaat te meten. Het traject bestaat uit verschillende adviezen. In het eerste advies krijgen jongeren inzicht in hoe gedachtes hun gedrag kunnen beïnvloeden. Zo leren hoe ze niet-helpende gedachtes kunnen herkennen, uitdagen en vervangen voor helpende gedachtes.

In het tweede advies wordt hun manier van omgaan met cyberpesten aangepakt, en krijgen deelnemers inzicht in de dynamiek van een cyberpestsituatie. In de adviezen wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes, striptekeningen, animaties, video’s en digitale personen die met de deelnemer praten en vragen beantwoorden.

Volgens Jacobs is een gecombineerde aanpak: persoonlijke begeleiding door een volwassenen en het online programma, de beste aanpak van cyberpesten. Niels Jacobs verdedigt zijn proefschrift ‘Online Pestkoppenstoppen: development and evaluation of an online computer-tailored intervention for low-educated cyberbullying victims‘ vandaag.

Ondanks dat Jacobs een nuttig onderzoek heeft gedaan en daarbij ook echt een methode heeft ontwikkeld, hebben jongeren die te maken krijgen met cyberpesten er op dit moment weinig aan. Pestkoppenstoppen.nl is namelijk niet meer online doordat de onderzoeker niet meer bij de Open Universiteit werkt en de subsidie voor het project op is.