‘Uitkomst zaak FBI en Apple kan bedreiging mensenrechten vormen’

De uitkomst van de zaak tussen FBI en Apple kan over de hele wereld een bedreiging vormen voor de mensenrechten. Daarvoor waarschuwt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, prins Zeid Ra’ad Al Hussein, door middel van een openbare verklaring van de Verenigde Naties.

Zeid dringt de Amerikaanse autoriteiten in de verklaring aan om de juridische procedure met ‘grote terughoudendheid’ te benaderen.

Met deze ene zaak riskeren de autoriteiten Pandora’s doos te openen. Dat zou extreem gevaarlijke gevolgen kunnen hebben voor de mensenrechten van miljoenen mensen. Ik voorzie dat deze zaak in de Amerikaanse rechtbank nog lang niet tot zijn eind komt, en verzoek alle betrokkenen om de zaak niet op zichzelf te bekijken, maar ook naar de grotere invloed die de uitkomst kan hebben.

Daarmee doelt Zeid op de gevolgen die het kan hebben als een de hoogste rechter besluit dat Apple moet meewerken aan het ontgrendelen van de iPhone van de San Bernardino-schutter. Apple weigert daar aan mee te werken, omdat dat volgens CEO Tim Cook een ‘gevaarlijk precedent’ zou kunnen vormen. Zo’n besluit zou namelijk ook voor toekomstige zaken als voorbeeld dienen. Ook Zeid ziet dat gevaar.

Een succesvolle zaak tegen Apple in de Verenigde Staten zou het onmogelijk maken voor Apple of andere bedrijven om de privacy van hun klanten waar ook ter wereld succesvol te kunnen waarborgen. Dat zou een cadeautje zijn voor autoritaire regimes en criminele hackers. Naast het recht op privacy is encryptie ook een belangrijk hulpmiddel in de vrijheid van meningsuiting. Ook mensenrechtenorganisaties, journalisten, klokkenluiders en politieke andersdenkenden die het risico lopen op vervolging maken daar gebruik van.

De hele verklaring van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is hier te lezen.