Video: Wat is nu eigenlijk ‘Digital Health’?


De afgelopen vier jaar stond Paul Sonnier aan het hoofd van de ‘Digital Health’-groep op LinkedIn. Met meer dan 19.000 leden misschien wel een van de grootste groepen op het netwerk. Intussen is Sonnier begonnen met het uitbreiden van zijn werk naar een eigen platform, “Story Of Digital Health“.

Net als zijn groep is de term ‘digital health’ de afgelopen jaren groter en groter gegroeid. De term is vergroeid met de ¬†Quantified Self-beweging, leeft in nauwe samenwerking met trends op het gebied van mobiel internet en schurkt stevig tegen de opkomst van wearable technology aan.

“The essential elements of the digital health revolution include wireless devices, hardware sensors and software sensing technologies, microprocessors and integrated circuits, the Internet, social networking, mobile and body area networks, health information technology, genomics, and personal genetic information.”

Om zijn visie kracht bij te zetten, animeerde Sonnier bovenstaande video.