‘886 duizend Nederlanders zitten nooit op het internet’

Hoewel het overgrote deel van Nederland tegenwoordig wel op het internet aanwezig is, geldt dat nog steeds niet voor iedereen. 6 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder stelde vorig jaar nog nooit het internet te hebben gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 886 duizend mensen, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Dat aantal is echter wel gedaald. In 2012 gaf nog 10 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan nog nooit het internet te hebben gebruikt.

Vorig jaar waren het vooral 75-plussers die het internet niet gebruiken. Bijna de helft van de niet gebruikers valt onder die groep. Maar ook hier is een dalende trend te zien. Waar in 2012 66 procent van de 75-plussers zei nog nooit het internet te hebben gebruikt, was dat in 2018 nog maar 32 procent.

Diezelfde dalende trend is te zien in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar. Dat aantal daalde met 10 procent sinds 2012, toen dat nog 43 procent was. Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar gebruiken vrijwel allemaal het internet.

Vrouwen

Het zijn vooral vrouwen van 75 jaar of ouder die geen internet gebruiken, aldus het CBS. 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen van die leeftijd zeiden vorig jaar nog nooit op het internet te hebben gezeten. En ook in de andere leeftijdscategorieën zijn met name vrouwen niet online te vinden.

Ook zijn laagopgeleide 75-plussers minder vaak op het internet te vinden dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten. Hierbij gaat het om 44 procent tegenover 11 procent. En ook hierbij geldt dat in de andere leeftijdscategorieën het vooral laagopgeleide Nederlanders zijn die niet op het internet zitten.

Verder had 46 procent van de niet gebruikers ook geen internetverbinding in huis. 54 procent heeft die wel, maar gebruikt hem niet. De mensen zonder internetverbinding zeiden in 2017 geen interesse te hebben in het internet, of het niet zinvol te vinden (64 procent). Ook een gebrek aan kennis of vaardigheden (35 procent) en zorgen om privacy en veiligheid (15 procent) spelen een rol.