Jongvolwassenen voelen zich vaker neerslachtig of somber

psychisch ongezond, depressie, Arbeidsongeschiktheid

De coronacrisis lijkt flinke impact te hebben op onze psychische gezondheid. Volgens cijfers van het CBS was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder in de eerste twee kwartalen van 2021 psychisch ongezond. Zeker jongvolwassenen voelden zich vaak somber of neerslachtig, aldus het CBS.

Het CBS monitort sinds 2001 de mentale gezondheid van Nederlanders, aan de hand van een vragenlijst. In die vragenlijst wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte en gelukkig zijn.

De afgelopen jaren gaf tussen de 11 en 12 procent aan psychisch ongezond te zijn. Maar dat aantal ligt nu dus veel hoger, aldus het CBS. Al in het vierde kwartaal van 2020 lag het aantal psychisch ongezonden hoger, namelijk op 12,5 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat naar 15,2 procent en in het tweede kwartaal zelfs naar 15,5 procent. Dat is volgens het CBS het hoogste aantal sinds 2001.

Het zijn dus vooral jongvolwassenen bij wie de psychische gezondheid kwakkelt: maar liefst een kwart van hen was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. 4 op de 10 geeft bijvoorbeeld in retrospectief aan somberder te zijn dan voor de coronacrisis. Ook geven ze vaker dan andere leeftijdsgroepen aan onrustig en niet gelukkig te zijn.

Mentale gezondheid naar leeftijd, CBS

Bron: CBS

Coronacrisis heeft impact

Het CBS vraagt inmiddels ook specifiek naar de invloed van de coronacrisis. En het lijkt erop dat deze pandemie impact heeft op onze mentale gezondheid. Zo gaf ruim een kwart van de mensen in 2020 aan zich tijdens de coronacrisis vaker eenzaam te voelen dan daarvoor. Daarnaast voelden Nederlanders zich vaker bang, somber of gestrest dan voor de crisis. Het is echter niet goed vast te stellen of de afname in de mentale gezondheid in de eerste helft van dit jaar ook door de crisis wordt veroorzaakt, meldt het CBS.

Beeld: Shutterstock.com