Keuze van lettertype maakt verschil tussen leven en dood


Schreven we gisteren nog over de impact van een mooi ontworpen auto interieur, blijkt uit recent onderzoek van MIT dat zelfs de kleinste wijziging in het ontwerp kan leiden tot grote veranderingen in de veiligheid op de weg. Verandering in kwestie: het veranderen van een lettertype van een navigatiesysteem. Met het onderzoek wil het instituut zijn steentje bijdragen aan de immer voortdurende discussie over afleidingen tijdens het autorijden. Het onderzoek lijkt wellicht ludiek, maar het kan je rij-ervaring voor altijd veranderen.

Het Amerikaanse instituut MIT voerde het onderzoek uit in samenwerking met de font designers van Monotype, wiens portfolio een groot aantal bekende lettertype bevat. En zij waren het ook die voor het eerst wezen op de mogelijk link tussen lettertypes en de afleiding voor bestuurders.

Gedurende een simulatie lieten de samenwerkende partijen hun deelnemers een aantal – veel voorkomende – taken uitvoeren op een display dat evenredig was aan het navigatiescherm van een gemiddelde personenauto. Gedurende het uitvoeren van de taken werden de ogen van de deelnemers gevolgd en werd er bijgehouden hoe lang de bestuurders hun blik van de (virtuele) weg af hadden om hun taken uit te voeren. Er werd getest met twee fonts: het “grotesque” Eurostile en het “humaniste” Frutiger. Die laatste herken je wellicht van de borden langs de Zwitserse snelweg, overigens. Daarnaast werd er gespeeld met contrast tussen scherm en font.

In beide variaties van de test werd duidelijk dat het Eurostile-font er voor zorgde dat deelnemers aanzienlijk langer hun blik van de weg af moesten houden om de gevraagde  taak uit te voeren. Hoewel de verschillen in tijd wellicht super subtiel zijn, leidt een verschil van 10% tussen beiden fonts al tot 15 meter op een snelweg. Geen misselijke afstand, waarin een bestuurder vaak nog kan ingrijpen in een noodsituatie voor het echt mis gaat.

Volgens de onderzoekers wordt met de toename van informatie die je op je afgevuurd krijgt in een auto ook het lettertype dus van cruciaal belang: “One of the real keys is that that content is constantly changing on your display, a decade ago, fonts didn’t matter as much, since controls were all on hard, fixed buttons. With touchscreens and LCD displays taking over the dashboard and center console, however, legibility becomes much more of an issue than it ever was in the past.

Opvallend feitje: in alle onderzoeken bleek het effect van aanpassingen het grootst bij mannen. Het veranderen van font of contrast had niet of nauwelijks effect op de “wegkijk-tijd” bij vrouwen.

De onderzoekers hopen dat hun werk op langere termijn bij kan dragen aan de verbetering van het afleidingsprobleem voor bestuurders: “If we can gain 10 percent improvement by changing certain font characteristics, maybe another 5 percent from the background, another couple of percentages taking into account color, we could add those all up and have a sizable affect.”, aldus onderzoeker Bruce Mehler. En inderdaad, dat zou prachtig zijn.