De nieuwste innovatie op het gebied van smart homes: het meten van waterverbruik

Smart homes stellen mensen in staat om bijna alles te meten wat er in het huis gebeurt. Het meten van water was echter altijd nog een lastig proces: waterleidingen zijn niet erg toegankelijk en hoe kun je de verzamelde data inzien? Start-up Driblet maakt het mogelijk om voor iedereen gemakkelijk in de gaten te houden hoeveel water er verbruikt wordt in huis.

Driblet is een slimme watermeter, die aangesloten wordt op de pijpleidingen in huis. Het apparaatje kan bijvoorbeeld tussen de waterleiding en de douchekop geplaatst worden, of tussen een leiding en een kraan. Driblet meet hoeveel water er verbruikt wordt en of er stoffen aanwezig zijn in het water die er eigenlijk niet horen te zitten. Erg handig aan de Driblet is dat de batterij nooit leegraakt: de meter gebruikt namelijk het voorbij stromende water om de accu aan te vullen.

In de Driblet is ook een wifi zender ingebouwd. Deze zend een signaal naar bijvoorbeeld een smartphone, waardoor mensen direct kunnen zien hoeveel water er verbruikt wordt. Met de app is het mogelijk om een limiet aan het aantal liters verbruikt water te stellen om kosten te drukken en het milieu minder te belasten. De gegevens van de Driblet kunnen worden gedeeld met vrienden. Je kunt dus snel zien wie van je vrienden het zuinigst is met zijn of haar water.

De start-up richt zich niet alleen op de consument, maar ook aan overheden en NGO’s. Driblet wil namelijk de gegevens die de meter produceert gebruiken om rapporten van waterverbruik en -vervuiling op te stellen. Op het moment dat de meter veel gebruikt wordt, is het mogelijk om een overzicht te maken van het waterverbruik en -vervuiling per land, per gebied of zelfs per stad. Overheden kunnen dan snel inzien waar de problemen liggen, zodat hier direct op ingespeeld kan worden.

Driblet is nog niet in ontwikkeling: op 1 oktober wordt de Kickstartercampagne gestart. Het team van Driblet zegt dat ze Kickstarter willen gebruiken om beta-tests te kunnen doen. Het product zal dan ook nog niet volledig functioneel zijn. Maar als deze tests succesvol blijken en de Driblet goed werkt, kan de Driblet in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan het besparen van water.