Toch nog nieuw verdrag over opslag data Europeanen in de VS: EU-US Privacy Shield

De deadline was al verstreken, maar een dag later is het alsnog gelukt: er is een nieuw verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de opslag van data van Europeanen op servers in de VS. Het vorige verdrag, Safe Harbour dat sinds 2000 gold, werd door het Europees hof vernietigd, omdat de VS niet genoeg zou doen om de privacy van Europese burgers te beschermen.

De VS en de EU hadden van de Europese privacytoezichthouders daarom drie maanden gekregen om tot een nieuw akkoord te komen, voordat er boetes zouden volgen voor Amerikaanse bedrijven die de wet overtreden. De deadline verstreek gisteren, maar toen bleek dat drie maanden niet genoeg was en was er geen nieuw verdrag. Vanmiddag kwam plots de mededeling dat de onderhandelaars er alsnog uit zijn gekomen.

Andrus Ansip, eurocommissaris voor Digitale Eengemaakte Markt, presenteerde het nieuwe verdrag aan het eind van de middag. De naam Safe Harbour is geschrapt en het nieuwe verdrag heet EU-US Privacy Shield. Er staat onder meer zwart-op-wit dat er geen massasurveillance van Europeanen plaatsvindt middels de data die in de VS wordt opgeslagen. Volgens de Europese Commissie voldoet het verdrag aan de punten waarop het vorige verdrag volgens het Europees hof tekort schoot.

Věra Jourová, eurocommissaris voor Justitie, zegt dat het verdrag een levende overeenkomst is, waar ieder jaar opnieuw opnieuw naar wordt gekeken en die kan worden aangepast indien nodig. Ze verzekert dat het verdrag genoeg zekerheden biedt om de privacy van Europese burgers die zaken doen met Amerikaanse bedrijven te beschermen. Daarnaast komt er een onafhankelijk ombudsman waar Europeanen klachten in kunnen dienen.